Bemutatkozás

KOMMUNIKÁCIÓ

Projekt azonosító szám: EFOP-1.8.6-17-2017-00007

Projekt címe: A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén a Dél-alföldi Régióban

Projekt részletes leírása

Közvetlen célcsoport:

A közvetlen célcsoport a kevésbé fejlett dél-alföldi régióban élő lakosságból 7.500 fő (különösen a krónikus, nem fertőző betegségcsoportok kockázati célcsoportjai, azon belül fókuszálva a hátrányos helyzetű személyekre, az idős polgárokra és a fogyatékossággal élőkre).

Azok az 50 év feletti valaha sportoló, vagy rendszeres mozgást igénylő Dél-Alföldi lakosok, akik a mai napig is igénybe veszik a fürdők szolgáltatásait, de egyénileg, nem szervezett csoportban, akik tudatos szemléletváltással hajlandók tenni és folyamatosan figyelni az egészségmegőrzésre, a rekreációra, fogékonyak az új dolgokra, képesek gyógyulásuk, személyes állapotuk karbantartása érdekében szervezett csoportban tevékenykedni.

Azok a Dél-Alföldi lakosok, akik szülőként, ismerősként,(kísérőként) vannak jelen a fürdőkben, kizárólag addig, míg gyermekük, hozzátartozójuk uszodai szolgáltatást vesznek igénybe, számukra biztosítunk az “üres” időben magas színvonalú egészségközpontú szolgáltatást.

A Dél-Alföld népegészségügyi kommunikációban érintett szakemberei, továbbá az Európai Bizottság egészségfejlesztő, egészségvédő testmozgást is magába foglaló koncepciója által érintett központi és helyi döntéshozók.

Közvetett célcsoport:

A közvetett célcsoport azon személyek köre, akik nem a projekt eredményeinek közvetlen használói, de összetett mechanizmusokon keresztül a projekt eredményei és hatásai helyzetüket befolyásolják. a kevésbé fejlett dél-alföldi régióban élő lakosság 1.297.735 fő

 

A célcsoport elérésének, bevonásának módszertana:

24 település fürdői vesznek részt a programban, melyek úgynevezett egészség pontonként funkcionálnak. Ezen egészségpontoknak a fő célja, hogy az adott településen élők és a település vonzáskörzetében élőket tájékoztassák a projekt során megvalósuló egészségfejlesztési szolgáltatásokról.

 

AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA:

 

Egészségfejlesztő testmozgás és szabadidő sportesemények, mozgásprogramok a kevésbé fejlett régiókban.

 

-„A mozgás legyen a gyógyszered” című (példaképek részvételével zajló, vagy animátorok által vezetett sportprogramok kialakítása, működtetése) komplex lakossági mozgásos rekreációs eseménysorozat szervezése és megvalósítása.

A mozgásos eseménysorozaton Dél-Alföldi Régióban tevékenykedő szakemberek egyesületek szerepelnek különböző mozgásos rekreációs tevékenységek bemutatásával, népszerűsítésével, esetlegesen tanításával. A mozgásos részen kívül prevenciós fül-orr-gégészeti szűrővizsgálat, testösszetétel vizsgálat, dietetikai és életmód tanácsadást is igénybe lehet venni a rendezvény egész ideje alatt.

 

– Tárt kapus létesítmény programok

Az egészségfejlesztési pontok hasznos létesítmény idejének finanszírozását jelenti kifejezetten lakossági sportesemények rendezése, szervezése céljából. Az eszköz és szakképzett emberi erőforrás biztosításával. Tárt kapus létesítmény programok az egészségfejlesztő testmozgás szolgáltatás népszerűsítését, azzal való megismerését szolgálja. Az egészségfejlesztési pontokon a célcsoportnak megfelelően, figyelembe véve a lakossági igényeket és a szakmai javaslatokat egyaránt sport és ahhoz kapcsolódó egyéb rekreációs szolgáltatások kerülnek bevezetésre, melyet a lakosság térítésmentesen vehet igénybe, felkészült szakemberek segítségével. Ösztönözve ezzel a mozgásos életmód kialakítását, visszajáró vendégkör megteremtését.

 

-Szemléletformálási célú print (nyomtatott) kiadványok stratégiai és operatív (kreatív) tervezése, gyártása, információs eszközök, felületek kialakítása.

A RECREATION tudományos magazin nyomtatott formában való terjesztése a célcsoport számára szemléletformálás céljából.

 

– Egészségfejlesztő testmozgásról szóló lakossági kampányok és fórumok

Életviteli klubok (programgazda Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság):

Az életviteli klubok programjainak címe:

 • „Hitek és tévhitek a mozgással kapcsolatban”,
 • A sporttáplálkozás kulissza titkai

A  projektben szereplő 24 településen is megvalósul. Cél egy szakmailag magas színvonalú „Hitek és tévhitek a mozgással kapcsolatban” valamint A sporttáplálkozás kulissza titkai című ismeretterjesztő foglalkozás lebonyolítása, mely a hallgatóság által megfogalmazott kérdésekre is válaszokat ad.

A foglalkozások időtartama 1,5 óra, helyszín a programban résztvevő egészségpontok által felkínált előadóterem.

 

Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések

A Támogatási kategóriák szempontjából a projekt Egyéb fejlesztésnek minősül: keretében több típusú tevékenység is megvalósul az alábbiak szerint:

 • Egyéb fejlesztés: eszközbeszerzés, információs technológiafejlesztés (IKT), K+F+I tevékenység, képzés, tanácsadás, bértámogatás, szoftverfejlesztés, fenntartható életmódot népszerűsítő kampány, illetve mintaprojekt stb.

A Széchenyi2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és Arculati Kézikönyv „KTK 2020”c. dokumentum iránymutatásainak megfelelően az alábbi kommunikációs csomag kerül megvalósításra.

 

A projekt előkészítő szakasza kommunikációs szempontból a támogatási szerződés megkötésétől a projekt fizikai megkezdéséig tart:

 • Kommunikációs terv készítése
 • A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig

 

A projekt megvalósítási szakasza kommunikációs szempontból: a projekt fizikai megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig tart:

 • Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
 • A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése
 • Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

 

A projekt megvalósítást követő szakasza kommunikációs szempontból: a projekt fizikai befejezésétől a projekt pénzügyi zárásáig tart:

 • Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
 • TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
 • A beruházás helyszínén „C” vagy „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése

 

A KTK által kötelezően előírtakon túl a projekt megvalósítási időszaka alatt az alábbi kommunikációs tevékenységek valósulnak meg:

 • Közösségi média kampány
 • Hirdetés Helyi lapokban
 • Videók készítése
 • Youtube hirdetések
 • Fizetett cikkek, online
 • Magazin
 • Honlap

 

Kommunikációs célok meghatározása

A projekt keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység célja, hogy a projektet és annak eredményeit minél többen megismerjék, a kommunikációs eszközök segítségével a támogatást igénylő minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok számára a megvalósuló/megvalósult fejlesztésekről, és arról a tényről, hogy EU támogatásból valósul/valósult meg a projekt.

 

Célcsoportok – üzenetek meghatározása

CÉLCSOPORT Üzenetek
KÖZVETLEN CÉLCSOPORT
a kevésbé fejlett dél-alföldi régióban élő lakosságból 7.500 fő (különösen a krónikus, nem fertőző betegségcsoportok kockázati célcsoportjai, azon belül fókuszálva a hátrányos helyzetű személyekre, az idős polgárokra és a fogyatékossággal élőkre) –          a helyben lévő lakosság egészségfejlesztése

–          a szabadidősport tevékenység elterjesztése

–          a sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása

–          az egészségtudatos életmód népszerűsítése

–          Rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás ösztönzése

az 50 év feletti valaha sportoló, vagy rendszeres mozgást igénylő Dél-Alföldi lakosok, akik a mai napig is igénybe veszik a fürdők szolgáltatásait –          a helyben lévő lakosság egészségfejlesztése

–          a szabadidősport tevékenység elterjesztése

–          a sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása

–          az egészségtudatos életmód népszerűsítése

–          Rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás ösztönzése

Dél-Alföldi lakosok, akik szülőként, ismerősként,(kísérőként) vannak jelen a fürdőkben –          a helyben lévő lakosság egészségfejlesztése

–          a szabadidősport tevékenység elterjesztése

–          a sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása

–          az egészségtudatos életmód népszerűsítése

–          Rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás ösztönzése

Dél-Alföld népegészségügyi kommunikációban érintett szakemberei –          a helyben lévő lakosság egészségfejlesztése

–          a szabadidősport tevékenység elterjesztése

–          a sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása

–          az egészségtudatos életmód népszerűsítése

–          Rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás ösztönzése

az Európai Bizottság egészségfejlesztő, egészségvédő testmozgást is magába foglaló koncepciója által érintett központi és helyi döntéshozók –          a helyben lévő lakosság egészségfejlesztése

–          a szabadidősport tevékenység elterjesztése

–          a sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása

–          az egészségtudatos életmód népszerűsítése

–          Rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás ösztönzése

KÖZVETETT CÉLCSOPORT
A közvetett célcsoport azon személyek köre, akik nem a projekt eredményeinek közvetlen használói, de összetett mechanizmusokon keresztül a projekt eredményei és hatásai helyzetüket befolyásolják –          a helyben lévő lakosság egészségfejlesztése

–          a szabadidősport tevékenység elterjesztése

–          a sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása

–          az egészségtudatos életmód népszerűsítése

–          Rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás ösztönzése

 

Célcsoport specifikus üzenetek:

Az alapüzenetek mindenkire érvényesek, külön célcsoport-specifikus üzenet nem állapítható meg.

 

Kommunikációs stratégia megalkotása

 

 • Előkészítő szakasz

4.1.1. Kreatív tervezés

Leírás: ki kell dolgozni a projekt arculatát, legfontosabb verbális (a projekt neve) és vizuális elemeit, használatuk szabályrendszerét (kommunikációs terv).

Cél: olyan vonzó megjelenítés biztosítása, amely a kliensekben bizalmat, pozitív érzetet kelt, egyben alkalmas más programoktól való megkülönböztetésre is.

Célcsoport: közvetlen és közvetett célcsoport

 

4.1.2. Honlap létrehozása

Leírás: a projektre vonatkozó összes információ: tervek, események dokumentumok stb. feltöltése a projekt honlapjára.

Cél: a projekt célközönsége kapjon teljes körű tájékoztatást a projekt aktuális tartalmairól; gyors, up-to-date információt nyújtani az egyes eseményekről, biztosítani az átláthatóságot; nyomon-követhetőséget, hozzáférést biztosítani a projekt alapját jelentő tudásbázishoz, lehetőséget teremteni az interaktivitásra.

Célcsoport: közvetlen és közvetett célcsoport

 

4.1.3. Kommunikációs infrastruktúra és logisztika kialakítása

Leírás: az érdekelt szervezetek bevonásával kapcsolati, információáramlási intézmény létrehozása.

Cél: a kommunikációs munka összehangolása.

Célcsoport: közvetlen és közvetett célcsoport

 

4.1.4. Adatbázisok létrehozása, kapcsolatok építése

Leírás: A projekt szempontjából minden releváns adat, kapcsolati lista rendezett, könnyen kezelhető formában való összeállítása. Ezek a projekt alapadatai, kulcs-időpontjai, a projekt történetének főbb momentumai, térképek, táblázatok, kapcsolati listák (települések, sajtó, hatóságok, szakmai szervezetek stb.).

Cél: olyan rendszer kialakítása, amelynek segítségével az alapadatok és a kapcsolati listák gyorsan, a kommunikátorok számára hozzáférhetőkké válnak. Kapcsolatok építése a kommunikáció szempontjából fontos szereplőkkel.

Célcsoport: közvetlen célcsoport

 • Megvalósítási szakasz

 

4.2.1. Sajtómunka, hírgenerálás

Leírás: a média érdeklődését felkeltő hírek proaktív tálalása, a projektről folyó diskurzus befolyásolása olyan irányokba, amelyek segítik, segíthetik a program stratégiai és kommunikációs céljait. A témák megajánlása részben személyes csatornákon, részben eseményekhez, megfelelő ügyekhez kapcsolódóan, háttéranyagokkal, fotókkal.

Cél: a folyamatos kapcsolattartás, az újságírók involválása, a közönség érdeklődésének fenntartása, a projekt hátterének, céljainak, értelmének jobb megvilágítása.

Célcsoport: közvetlen és közvetett célcsoport

 

4.2.2. Online eszközök, honlap folyamatos frissítése

Leírás: az alábbi részfeladatok megvalósítása:

–    közösségi média kampány

 • Profil beállítás, stratégia kialakítás, pozícionálás, frissítés, pozícionálás, kiértékelés
 • Heti 4 poszt képpel (készített vagy vásárolt), 6 hónap
 • Havi 2 nyereményjáték, moderációval, 6 hónap, kiértesítéssel, kiszállítással
 • kampánymenedzsment

–    promóciós videók készítése: 6 dbegyenként 20-30 mp, egyedi szöveggel, statisztával. Rendező: Szinopszis, forgatókönyv, előkészítés, rendezés a forgatási napon, utómunka rendezés

Operatőr: technikai előkészítés, forgatási próba és pótfelvételek készítése

Világosító/Technikus: Derítés, világítás, technikai segítség a forgatási napon

Kameramozgató: Saját felszerelés, kamera stabilizátor

–    18 hónapon keresztül Youtube hirdetések

–    online cikkek megjelentetése:

 • Blogger bejegyzések: 3 db
 • Véleményvezér (celeb) posztja, megosztása: 4 db
 • dietetikus cikke: 5 db

–    Honlap létrehozása: A projekthez kapcsolódó interaktív web-es felület komunikációs felület kialakítása sportszakemberekkel akiktől edzéssel kapcsolatos tanácsokat lehet kérni, dietetikai tanácsadást igénybe venni, valamint egészséges recepteket letölteni az egészséges életmód kialakítása érdekében

Cél: a projekt célközönsége kapjon teljes körű tájékoztatást a projekt aktuális tartalmairól; gyors, up-to-date információt nyújtani az egyes eseményekről, biztosítani az átláthatóságot; nyomon-követhetőséget, hozzáférést biztosítani a projekt alapját jelentő tudásbázishoz, lehetőséget teremteni az interaktivitásra.

Célcsoport: közvetlen és közvetett célcsoport

 

4.2.3. Offline eszközök

Leírás: az alábbi részfeladatok megvalósítása:

 • helyi lapokban feladott hirdetések: városi kis újságokban feladott hirdetések, összesen 18 alkalommal
 • sajtóközlemények: a projekt kezdetén és a végén sajtóközlemény kiadása
 • tájékoztató tábla: „C” típusú tájékoztató tábla
 • Magazin: RECREATION tudományos magazin melléklete. 6.000 példányban jelenik meg.

 

Cél: az egyes szakmai rendezvények híre jusson el minden érintetthez, akik nem vesznek részt a rendezvényeken, ők is láthassák, hogy a program hol tart.

Célcsoport: közvetlen és közvetett célcsoport

 

4.2.4. Fotók készítése

Leírás: a projekt online felületeinek hatásos működtetéséhez elengedhetetlen, hogy rendelkezésre álljanak jó minőségű fotók.

Cél: profi megjelenés biztosítása, kommunikációs kötelezettségek teljesítése

Célcsoport: közvetlen és közvetett célcsoport

 

Szeged, 2018. 03. 11.